Kous relining?

Laat uw gegevens achter en dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Kous relining door RIR?

Met de rioolreliner van RIR, bent u verzekerd van minimale overlast en maximale kwaliteit!

Relining in geheel Nederland

RIR Renovatietechnieken

Riool relining, de RIR reliner / inliner technieken bieden minimale overlast en maximale kwaliteit; binnen één dag volledig gerenoveerde leidingen, wij voeren renovatie en reparatie werk uit in geheel Nederland .

Met de RIR reliner realiseert Riool RIR, rioolrenovatie zonder graaf- hak en/of breekwerk. Zonder overlast zorgen wij voor een 100% betrouwbaar rioolstelsel. Gegarandeerd. De bestaande riolering wordt van binnenuit met geavanceerde apparatuur snel en vakkundig voorzien van een duurzame relining. Zo word uw bestaande leiding 100% vloeistof en luchtdicht gemaakt en is de functionaliteit tot in lengte van dagen gewaarborgd. Riool RIR Rioolrenovatietechnieken biedt u met RIR reliner een compleet renovatiepakket.

Veel riool leidingen verkeren in een slechte staat. Het traditioneel vervangen van deze leidingen zou enorm veel graaf- en/of sloopwerk betekenen en daarmee ook voor veel overlast zorgen. Daarom heeft Riool RIR gezocht naar innovatieve en duurzame technieken die met veel minder overlast en impact zorgen voor een minstens zo goed resultaat. Met de RIR reliner renovatietechnieken blijft de overlast beperkt. De bestaande riolering wordt van binnenuit voorzien van een duurzame relining en daardoor is deze beter dan nieuw!

Uw rioolstelsel moet voor 100% in orde zijn en die zekerheid bieden wij met de RIR reliner. Wij hechten zeer grote waarde aan kwaliteit en daarom worden alle werkzaamheden volgens protocol uitgevoerd. De gebruikte materialen en werkwijze zijn conform de normen van de DIBt-zulässung en bijbehorende 10.000-uren-test. Na uitvoering worden proefstukken genomen en wordt het riool met een camera geïnspecteerd om het resultaat visueel te controleren en vast te leggen.

Het begint nooit met renoveren. Vooraf moet de situatie in beeld gebracht worden. En ook daarmee is Riool RIR uw van dienst. Rioolstelsels slijten en daarnaast stelt de wet steeds meer eisen aan het beheren van rioolstelsels. Deze moeten voldoen aan allerlei normen en regels. Dat legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de eigenaren. Zij moeten een goed beeld hebben van het stelsel om noodzakelijke maatregelen te nemen bij eventuele geconstateerde gebreken. Riool RIR pakt dat volledig voor u op. Wij brengen niet alleen de situatie helder en digitaal in beeld, maar met RIR reliner hebben wij ook een systeem in huis om vervolgens snel en gladde maatregelen te nemen.

Samenvatting:

Riool RIR Rioolrenovatietechnieken biedt u met de RIR reliner:

 • Renovatie van uw volledige riool zonder graaf-, hak en/of breekwerk;
 • Een constructief sterk, water en luchtdicht rioolstelsel;
 • Een rioolbeheersplan dat problemen en verrassingen voorkomt;
 • Garantie op geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden;
 • Zeer ervaren en betrokken vakmensen die dag en nacht klaar staan;

Voor meer informatie of een offerte aanvraag, kunt u contact opnemen via Onderstaand "offerte aanvraag" formulier of bel gewoon Tel: 0475-741649

Inliner relining leiding renovatie.

Binnen één dag, volledig gerenoveerde leidingen. In, onder of om het gebouw, wij renoveren van binnenuit.

Riool Inliner Relining Kous

Bekijk hier de inliner video-animatie.

Rioolrelining het inwendig vernieuwen van bestaande leidingen vanaf 50 cm tot wel 100 M. Complete leidingsystemen kunnen wij nu zonder veel hak-breek en graafwerkzaamheden, eenvoudig en snel renoveren. De inliner inversiemethode van Riool R.I.R. is in te zetten bij schadegevallen in alle soorten leidingen met een diameter vanaf Ø 50 mm t/m Ø 250mm. Lekkages, scheuren of complete riool vernieuwing in of onder het pand t/m de gemeentelijke huisaansluiting aan toe, is geen enkel probleem. Of het nu gaat om 50 cm of 50 meter, Riool R.I.R. 24/7 Service repareert / renoveert het.

Hak-, breek- en graafwerkzaamheden zijn vaak helemaal niet meer nodig. Vloeren in panden, bestratingen, tuinen en / of openbare verhardingen blijven gespaard. Ook drukke verkeerspunten / straten blijven toegankelijk en panden of woningen blijven gewoon bewoonbaar, hetgeen veel kosten, overlast, ergernissen, energie en ook nog eens het milieu spaart.

De techniek is te gebruiken in alle bestaande leidingen, zoals gres, beton, pvc, gietijzer, kunststof, AC, PE, enz. Zelfs wanneer er nog water in de leiding staat kunnen wij deze repareren / vernieuwen. In een korte tijd repareren wij de beschadiging of vernieuwen wij inwendig uw gehele leidingstelsel en verlengen zo de levensduur met minimaal 50 jaar .
Voor meer informatie of een offerte aanvraag, kunt u contact opnemen via bovenstaande "offerte aanvraag" formulier of bel gewoon Tel: 0475-741649

Voor meer informatie bekijk nu onze website: www.relining-nederland.nl

Als renovatiespecialist kunnen wij de werkzaamheden aanbieden aan vele partijen:

 • Particulieren / Bedrijven
 • Recreatieparken
 • Gemeenten
 • Industrie
 • Ziekenhuizen
 • Verzekeringen
 • VVE en vastgoed beheerders
 • etc.

Voordelen:

 • Riool renoveren zonder breek en graafwerkzaamheden
 • Geen onnodige overlast en hinder bij bewoners, omwonenden en passanten
 • Kostenbesparend, snel en zeer milieu bewust
 • Unieke silicaat hars; chemisch-en hittebestendig (styreenvrij)
 • Krimpvrije techniek voor een goede aansluiting tegen rioolbuis
 • Zelf bij hevige infiltratie van water te gebruiken
 • Korte uithardingstijd
 • Uitstekende prestaties bij extreme hoge temperaturen
 • Verhelpt lekkages, stank, zandinstroming, instorten en ingroeien van wortels
 • Constructief herstel en waterdicht maken van rioleringen
 • Beproefd en gekeurd (Dibt) Duits systeem met een zeer lange levensduur

Wanneer wel relinen:

 • Wanneer een leiding niet of moeilijk bereikbaar is, bijv. onder een gebouw zonder kruipruimte
 • Preventief bij een levensduur van 40 jaar of ouder.
 • Als de leiding lekt door bijv. de kraag verbindingen (axiale verplaatsing)
 • Bij (plaatselijke) wortel ingroei
 • Wanneer er zand instroming plaatsvind door een scheur, kraag (veroorzaakt door bijv. hoekverdraaiing)
 • Bij stankoverlast
 • Op het moment dat een leiding te ruw is geworden bijv. NA (gietijzer)
  Bij een leiding met een uitgespoeld / uitgeslagen vloeivlak AC (asbest cement)

Wanneer niet relinen:

 • Bij een verzakking die groter is als de helft van de pijp diameter
 • Als de defecte leiding geen rond model meer heeft, of er is geen vloeivlak meer aanwezig
 • Bij radiale verplaatsingen die groter zijn als 25% van de buis diameter
 • Als de leiding door de inspecteur word beoordeeld als niet mogelijk om te relinen

Deel relining leiding reparatie.

Lekkage, leidingbreuk? Hak-, breek- en graafwerk zijn vaak helemaal niet meer nodig.

Riool Deelreparatie Kous Sok

Bekijk hier de deelrenovatie video-animatie.

Rioleringen alleen daar repareren waar het echt nodig is, bijv. bij een leidingbreuk, dat doen wij d.m.v. de Riool R.I.R. deelrenovatie / reparatie reliner.

Wanneer tijdens een inspectie van uw riolering blijkt dat er enkel één of misschien twee problemen voor de overlast verantwoordelijk zijn, is het natuurlijk niet logisch de gehele riolering te renoveren. Dit zou immers onnodig veel kosten en overlast met zich mee brengen, welke absoluut niet noodzakelijk zijn. Wij plaatsen namelijk in deze situatie enkel en alleen op de betreffende plaats(en) een deelreparatie en dan ook nog zonder dat we de betreffende plek(ken) open moeten breken. Wij zijn in staat de reparatie die wij uitvoeren, over grotere afstand (bijv. onder uw woning) op de centimeter precies, binnen in de buis te plaatsen.

Hak-, breek- en graafwerkzaamheden zijn helemaal niet meer nodig. Vloeren in panden, bestratingen in tuinen en / of openbare verhardingen blijven gespaard. Ook drukke verkeerspunten blijven toegankelijk en panden of woningen blijven gewoon bewoonbaar, hetgeen veel kosten, overlast, ergernissen en energie bespaart.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag, kunt u contact opnemen via bovenstaande "offerte aanvraag" formulier of bel gewoon Tel: 0475-741649

Als renovatiespecialist kunnen wij de werkzaamheden aanbieden aan vele partijen:

 • Particulieren / Bedrijven
 • Recreatieparken
 • Gemeenten
 • Industrie
 • Ziekenhuizen
 • Verzekeringen
 • VVE en vastgoed beheerders
 • Etc.


Wanneer deelrepareren:

 • Bij een breuk / scheur op een moeilijk of niet toegankelijke plaats bijv. onder een het pand
 • Wanneer de leiding lekt door bijv. één kraag verbinding of een scheur in de buis
 • Bij wortel ingroei, nadat de wortel is weg gefreesd
 • Wanneer er zand instroming plaatsvind door een scheur, kraag (veroorzaakt door bijv. hoekverdraaiing)
 • Bij stankoverlast in huis, die word veroorzaakt door een breuk in de riolering
 • Wanneer er schade aan de buis is ontstaan tijdens ontstoppings / freeswerkzaamheden
 • Bij een leiding met een plaatselijk uitgespoeld / uitgeslagen vloeivlak AC (asbest cement) of beton


Voordelen:

 • Riool repareren zonder graaf / breek en sloop werkzaamheden
 • Geen onnodige overlast en hinder bij bewoners, omwonenden en passanten (verkeer)
 • Kostenbesparend en zeer milieu bewust
 • Unieke silicaat hars; chemisch-en hittebestendig (styreenvrij)
 • Krimpvrije techniek voor een goede aansluiting tegen rioolbuis
 • Zelf bij hevige infiltratie van water te gebruiken
 • Korte uithardingstijd
 • Uitstekende prestaties bij extreme temperaturen
 • Voorkomt lekkages, zandinstroming en ingroeien van wortels
 • Constructief herstel en waterdichtheid van riolering
 • Beproefd systeem met een zeer lange levensduur


In welke materiaal:

 • Pvc
 • Gres
 • Beton
 • AC Asbest cement
 • NA Gietijzer
 • PE
 • Etc.

Robot frees relining.

Wij draaien op stroom, dat is 100% milieu vriendelijk, zeer stil en uiterst efficiënt.

Robot frees techniek

Freesrobot IBAK / JS Flexigator robotcutter

Riool R.I.R. is het eerste bedrijf in Nederland, die de IBAK / JS Flexigator, freesrobot inzet!

De eerste Flexigator van IBAK / JS Robotics in Nederland:

Vanaf 28-2-2013 zetten wij als eerste riool renovatie bedrijf in Nederland, een elektro freesrobot in, deze freesrobot is afkomstig uit het huis van IBAK. Met deze frees zijn wij instaat freeswerkzaamheden uit te voeren in leidingen met een binnen diameter van Ø 100 mm t/m Ø 200 mm. Door de speciale opbouw van deze robot is het mogelijk meerdere bochten van 45° achter elkaar te maken, in een buis diameter vanaf Ø 125 mm. Het systeem is inzetbaar over een afstand van maximaal 60 Meter.

Alle werkzaamheden worden bewaakt d.m.v. twee kleuren camera's, waarvan één voor de frees en één achter de frees is gemonteerd. De frees word d.m.v. twee joysticks van buiten uit bestuurd en kan zo 6 bewegingen maken (voor / achter - links / rechts - omhoog / omlaag).

Riool R.I.R. wil met deze freesrobot, haar riool renovatie werkzaamheden, zoals relining en deelrenovatie, verder gaan optimaliseren. Zo is R.I.R. nu in staat alle inmeet en evt. voor frees werkzaamheden in eigenbeheer uit te voeren. Ook het terug frezen van inlaten / aansluitleidingen, is met dit freessysteem een verdere uitbreiding en specialisering, voor onze dagelijkse relinings werkzaamheden.

Waarom de Flexigator van IBAK / JS Robotics:

 • Inzetbaar in de diameter Ø 100 t/m 200 mm
 • Kan meerdere 45° bochten achter elkaar maken
 • Vanaf Ø 150 mm kan het systeem zelfs door 90° bochten
 • Met 60 Meter een zeer groot inzet bereik
 • Twee kleuren camera's, waarvan 1 op afstand beweegbaar
 • Digitale opname mogelijkheid van de freeswerkzaamheden
 • 100% Elektrisch aangedreven op 230 Volt
 • Geen compressor of generator nodig
 • Minimaal omgevingsgeluid voor omwonenden en passanten
 • Milieu bewust en zeer energie zuinig
 • Gebruiksvriendelijk systeem
 • Grote krachtige frees motor
 • Variabel traploos toerental van 0 t/m 13.500 omw/min.
 • Water gekoelde freesmotor
 • Compact modulair systeem
 • Foto en video opname mogelijkheid
 • Tekst invoer in beeld

Wij zijn altijd bereikbaar.

24/7 staan wij voor u klaar. U kunt ons bereiken door middel van het contactformulier of onderstaande telefoonnummers.

Je kunt ons vinden op:

Heydweg 15 NL-6071 PT Swalmen

Of mail naar:

info@rioolrir.nl

Riool R.I.R. 24/7 Service

Tel: + 31 (0)475 - 741 649

24/7 Calamiteitennummer

Tel: + 31 (0)6 - 50 88 79 28

228 klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,1
Lees hun review op klantenvertellen.nl